DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin düzenleyeceği, Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’nin 2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapılacağını bildirmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Çocuk hastaların yaşama tutunması ve sekelsiz iyileşmesini hedefleyen tüm hekimleri yakından ilgilendiren ‘’Çocuk Acil Tıp‘’ ve ‘’Çocuk Yoğun Bakım‘’ konularındaki pek çok yeniliğin tartışılacağı kongremizde, alanında geniş bilgi ve tecrübeye sahip öğretim üyelerimiz ve yabancı konuşmacılarımız deneyimlerini bizlerle paylaşacaktır.

Kongre konularını, kritik çocuk hastalarla ilgilenen her alandaki meslektaşlarımızın ilgisini uyandıracak şekilde seçmeye çalıştık. Kongre öncesindeki kurslar ise çocuk acil servis ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde ihtiyaç duyulan temel bilgileri içermektedir. Bu kurslardan ülkemiz gereksinimlerine göre hazırlanmış "Olgularla Çocuk Acil Yoğun Bakım Kursu, Non-İnvazif ve İnvazif  Mekanik Ventilasyon Kursu, Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi Kursu, Renal Replasman Tedavi Kursu ve Çocuk Acil Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’nun" ilginizi çekeceğinden eminiz.

Sizlerin katkılarıyla değerleneceği bilinci ile Akdeniz’in eşsiz mavi denizinin kıyısında Antalya’da düzenleyeceğimiz kongremize sizleri davet ediyor, destek ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

En İçten Sevgi ve Saygılarımızla

Kongre Eş Başkanları:
Prof. Dr. Oğuz Dursun
Prof. Dr. Özlem Tekşam
Erken Kayıt Tarihi:1 Eylül 2019
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 9 Eylül 2019
Kongre Tarihi: 02 - 05 Ekim 2019
Kongre Yeri: Susesi Otel ve Kongre Merkezi, Antalya

KURULLAR

ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULUBAŞKAN
Prof. Dr. Murat Duman

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş

GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Oğuz Dursun

SAYMAN
Prof. Dr. Tanıl Kendirli

ÜYELER
Prof. Dr. Özlem Tekşam
Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz
Prof. Dr. Murat Anıl

KONGRE DÜZENLEME KURULU


KONGRE BAŞKANLARI
Prof. Dr. Oğuz Dursun
Prof. Dr. Özlem Tekşam
Hemşirelik Kongresi Düzenleme Kurulu
Hem. Perihan Aydın
Hem. Selvinaz Yıldıran
Hem. Gülden Çölkuşu

Davetli Konuşmacılar

Paola Biban Bio sketch
Niranjan Tex Kissoon Bio sketch
Angelo Mikrogianakis Bio sketch
Akash Deep Bio sketch
Niccolo Parri
Ayşe Akcan Arikan Bio sketch
Zaccaria Ricci Bio sketch

ANA KONULAR

BİLİMSEL PROGRAM ANA KONULARI

 • Acilde Prebiyotik ve Probiyotik Kullanımı
 • Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Protokolleri
 • İnvazif ve Noninvazif Mekanik Ventilasyon
 • Kritik hasta çocuklarda Enteral ve Parenteral beslenme
 • Ekstrakorporeal Tedavi Yöntemleri (ECMO, CRRT, Terapötik Aferez)
 • Kritik Çocuk Hasta Transportu
 • Akılcı Antibiyotik ve Antifungal Kullanımı
 • Sedasyon ve Analjezi Uygulamaları
 • Kardiyopulmoner Canlandırma
 • Çocuklarda Travma Yönetimi
 • Yatakbaşı USG Kullanımı
 • Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Tedavisinde Yeni Stratejiler
 • Kritik Hasta Çocuklarda Metabolik Sorunlar
 • Enfeksiyondan Korunma Stratejileri
 • Çocuk Acil Servislerinde Triyaj
 • Solunum Acillerinde Hava Yolu Yönetimi ve Ventilasyon
 • Çocuklarda Acil İnvazif Girişimler
 • Sıvı Elektrolit Tedavisi
 • Akut Gastroenteritlerde Tedavi Seçenekleri
 • Sık Karşılaşılan Acil Sorunlarda Karşıt Görüşler
 • Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım’dan İlginç Olgu Örnekleri
 • Ekstrakorporeal Tedavilerde Hemşirelik Bakımı
 • Hava Yolu Yönetimi ve İzleminde Hemşirelik Yaklaşımı
 • İleri Yaşam Desteğinde Hemşirenin Rolü
 • Enfeksiyon Kontrolünde Hemşirenin Rolü
 • Yoğun Bakımda Yara Bakımı
 • Hemşirelik İzleminde Kullanılan Skalalar
 • Monitorizasyonda Hemşire İzlemi
 • Kan ve Kan Ürünleri Uygulamalarında Hemşire İzlemi
 • Olgu Örnekleriyle Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Özellikli Çocuk Hastalarda Hemşire Bakımı

KURSLAR

 • Çocuk Acil Yoğun Bakım Kursu
 • Non- İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu
 • Renal Replasman Tedavi Kursu
 • Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi Kursu
 • Çocuk Acil Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihleri
2-5 Ekim 2019

Kongre Merkezi
Susesi Otel ve Kongre Merkezi, Antalya

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları, Türk Tabibler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu onayına sunulacaktır.

Yaka Kartı
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.

Katılım Belgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri 5 Ekim 2019 tarihinde dağıtılacaktır.
 
Davet Mektubu / İzin Yazısı
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.


BİLİMSEL PROGRAM

SAAT SALON A - (Yoğun Bakım) SALON B - (Acil) SALON C - (Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği)
08:30-08:45 AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMASI    
08:45-09:30

DIAGNOSING SEPSIS IN CHILDREN

Oturum Başkanları:
Oğuz Dursun, Murat Duman

Konuşmacı: Niranjan Tex Kissoon

   
09:30-10:15

PEDIATRIC TRAUMA PEARLS

Oturum Başkanları:
Özlem Tekşam, Dinçer Yıldızdaş

Konuşmacı: Angelo Mikrogianakis


   
10:15-10:45 KAHVE ARASI
10:45-11:45

ÇOCUK ACİL SERVİS SORUNLARI

Oturum Başkanları:
Nedret Uzel, Murat Duman

Çocuk acilde güncel durum ve sorunlar
Hayri Levent Yılmaz

Sağlık Bakanlığı'nın çözüm önerileri
Semih Korkut (T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü)

ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE ALTIN STANDARTLAR

Oturum Başkanları:

Perihan Aydın, Selvinaz Yıldıran


Çocuk acilde neredeyiz? Nasıl olmalıyız?
Filiz Pekgökçen

Çocuk yoğun bakımda neredeyiz? Nasıl olmalıyız?
Ebru Melek Benligül 
11:45-12:30

CRRT

Oturum Başkanları:

Tanıl Kendirli, Metin Karaböcüoğlu

RRT in liver disease - bridge to liver transplantation or spontaneous regeneration
Akash Deep

Renal replasman ne zaman başlayalım (Sepsis, MODS)
Esra Şevketoğlu


ODAĞI BELLİ OLMAYAN ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları:
Hayri Levent Yılmaz, Murat Anıl

30 - 90 gün
Eylem Ulaş Saz

3 ay - 3 yaş
Nilden Tuygun
ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIMDA KALİTE STANDARTLARI

Oturum Başkanları:

Merve Köseoğlu,  Filiz Pekgökçen


Konuşmacı: Perihan Aydın
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15

WEANING / EXTUBATION READINESS IN PICU

Oturum Başkanları:
Demet Demirkol, Hasan Ağın

Konuşmacı: Paolo Biban


BIOMARKERS FOR THE FEBRILE CHILD IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: ANY NEWS?

Oturum Başkanları:
Özlem Tekşam, Gülser Esen Besli

Konuşmacı: Niccolo ParriKRİTİK HASTANIN BELİRLENMESİ

Oturum Başkanları:
Resmiye Aydın, Ayşe Menemencioğlu

Pediatrik erken uyarı skorları
Selvinaz Yıldıran

Çocuk Yoğun Bakımda klinik seyrin değerlendirilmesi
Gamze Varlı

14:15-14:45 UYDU SEMPOZYUMU UYDU SEMPOZYUMU  
14:45-15:15 KAHVE ARASI
15:15-16:15

ECMO

Oturum Başkanları:

Tolga Köroğlu, Ayşe Berna Anıl

Endikasyon ve kanülasyon
Tanıl Kendirli

Pompaya bağlı komplikasyonları nasıl azaltabiliriz?
Nilüfer Yalındağ Öztürk

STATUS EPİLEPTİKUS: MERAK EDİLENLER

Oturum Başkanları:
Eylem Ulaş Saz, Okşan Derinöz Güleryüz


Status epileptikusta ikinci basamak tedavi
Murat Duman

Acil serviste EEG çekilsin mi?
Alkan Bal

Status epileptikusta mortalite ve morbidite ile ilişkili faktörler nelerdir?
Nilgün Erkek

TRAVMA

Oturum Başkanları:
Tülay Yakut, Bayram Cinge, Ali Ertuğ Arslanköylü

Acilde sedasyon ve analjezi
Medine Yıldırım

Yoğun bakımda major travmalı hastanın sedasyon ve analjezisi
Mücella Arı

16:15-17:15

TRANSFÜZYON

Oturum Başkanları:
Başak Nur Akyıldız, Özden Özgür Horoz


Endikasyon ve Uygulama
Nazik Aşılıoğlu Yener

Masif kan transfüzyonu
Oğuz Dursun

Komplikasyonlar
Resul Yılmaz


SEPSİS: GÜNCEL YAKLAŞIM

Oturum Başkanları:
Nilgün Erkek, Durgül Yılmaz

Acil serviste sepsis tanı ve tedavi monitörizasyonu
Deniz Tekin

Septik şokta vazoaktif ilaç seçimi
Okşan Derinöz Güleryüz

Septik şokta yatakbaşı ultrasonografi
Hayri Levent Yılmaz

AİLE MERKEZLİ BAKIM

Oturum Başkanları:
İlkay Memiş, Medine Yıldırım

Acilde aile merkezli bakım
Oğuzhan Ayyıldız

Yoğun bakımda aile merkezli bakım
Ayşe Menemencioğlu

17:15-18:15 SÖZEL BİLDİRİLER
Tanıl Kendirli, Agop Çıtak
SÖZEL BİLDİRİLER
Gülser Esen Besli, Eylem Ulaş Saz
Sözel Bildiri
Sema Kaplan, Perihan Aydın
       
20.00 DERNEK TOPLANTISI (SALON A - Tüm üyelere açık)
SAAT SALON A - (Yoğun Bakım) SALON B - (Acil) SALON C -  (Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği)
08:00-09:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Dinçer Yıldızdaş, Esra Şevketoğlu
SÖZEL BİLDİRİLER
Hayri Levent Yılmaz, Nilgün Erkek
SÖZEL BİLDİRİLER
Raziye Kılıç Nalyapan, Ebru Melek Benligül 
09:00-09:45

NEURALLY ADJUSTED VENTILATORY ASSIST

Oturum Başkanları:

Bülent Karapınar, Nilüfer Yalındağ Öztürk

Konuşmacı: Paolo Biban
AN APPROACH TO SEDATION and ANALGESIA IN PEDIATRIC TRAUMA

Oturum Başkanları:

Eylem Ulaş Saz, Murat Anıl

Konuşmacı: Angelo Mikrogianakis

UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları:
Neşe Kaplan, Oğuzhan Ayyıldız, Alkan Bal

Acilde bilinç durumunun değerlendirilmesi
Suzan Celiloğlu

Hemodinamik değerlendirme
Gülden Çölkuşu

Disritmilerin tanınması ve yaklaşım
Filiz Pekgökcen

09:45-10:30

TRAVMA

Oturum Başkanları:

Nazik Aşılıoğlu, Etem Pişkin

Travmatik beyin hasarı
Agop Çıtak

Batın içi solid organ yaralanmaları
Ayşe Berna Anıl

AKUT GASTROENTERİTTE GÜNCEL BİLGİLER

Oturum Başkanları:
Deniz Tekin, Metin Uysalol

Dehidratasyonun değerlendirilmesi
Murat Anıl

Sıvı yönetimi nasıl olmalı?
Gülser Esen Besli

Ne zaman Probiyotik başlayalım?
Nilden Tuygun

ZEHİRLENMELER

Oturum Başkanları:
Döne Aksu, Sema Tutuş Yılmaz, Mehmet Aslan

Gastrik dekontaminasyon yöntemleri nasıl uygulanmalı?
Gönül Temel

Antidot uygulamaları
Gülhan Şimşit

10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45

MULTIMODAL MONITORING IN SEPTIC SHOCK

Oturum Başkanları:
Metin Karaböcüoğlu, Dinçer Yıldızdaş

Konuşmacı: Niranjan Tex Kissoon

HOW POINT OF CARE ULTRASONOGRAPHY CAN CHANGE YOUR CLINICAL DECISION MAKING PROCESS?

Oturum Başkanları:

Murat Anıl, Nilgün Erkek

Konuşmacı: Niccolo Parri


HASTA TRANSPORTU

Oturum Başkanları:
Sema Kaplan, Perihan Aydın

Acil hastanın Servise veya yoğun bakıma transportu (hastane içi transport)
Raziye Kılıç Nalyapan

Kritik hasta transportu (ameliyathaneye, görüntülemeye, servise)
Tülay Yakut

Hastaneler arası transport
Bayram Cinge

11:45-12:30

POSTOPERATİF KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ

Oturum Başkanları:
Agop Çıtak, Ali Ertuğ Arslanköylü

Hemodinamik izlem
Murat Kangın

Pulmoner hipertansif kriz
Başak Nur Akyıldız

Solunum desteği ve mekanik ventilasyon
Tolga Köroğlu

UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları:
Emine Suskan, Nilden Tuygun

Acilde inme vakalarının yönetimi
Özlem Tekşam

Acilde metabolik hastalıklara yaklaşım
Murat Duman

 

ÖZEL BAKIM GEREKTİREN HASTALAR

Oturum Başkanları:
Gülhan Şimşit, Nebahat Ayten

Acilde teknolojik desteğe bağımlı hasta izleminde hemşire bakımı
Resmiye Aydın

Yoğun bakımdan teknoloji bağımlı çocuğun taburculuğa hazırlanması (hasta ve aile eğitimi)
Merve Köseoğlu

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 SÖZEL BİLDİRİLER
Oğuz Dursun, Tolga Köroğlu
SÖZEL BİLDİRİLER
Murat Duman, Özlem Tekşam
SÖZEL BİLDİRİLER
Selvinaz Yıldıran, Ayşe Menemencioğlu
14:30-15:30

ARDS

Oturum Başkanları:

Agop Çıtak, Nurettin Onur Kutlu

Konvansiyonel mekanik ventilasyon
Demet Demirkol

Nonkonvansiyonel mekanik ventilasyon ve ECMO
Bülent Karapınar

Diğer tedaviler (sıvı, steroid, prone, surfaktan beslenme)
Süleyman BayraktarKARŞIT GÖRÜŞLER: TANI ve TEDAVİDE

Oturum Başkanları:

Candemir Karacan, Nilden Tuygun

Hızlı antijen testlerini kullanalım / kullanmayalım
Eylem Ulaş Saz / Deniz Tekin

Diabetik ketoasidozda görülen beyin ödeminde sıvı tedavisinin rolü vardır / yoktur
Durgül Yılmaz / Alkan Bal

Gastrointestinal dekontaminasyon yapalım / yapmayalım
Sabiha Şahin / Gülçin BozluKISA ve ÖZ

Oturum Başkanları:
Ebru Melek Benligül, Raziye Kılıç Nalyapan, Resul Yılmaz

Nazogastrik sonda takılması
Suzan Celiloğlu

Aerosol tedavi terilme yöntemleri
Gönül Temel

Doğru servikal kolar kullanımı
Selvinaz Yıldıran

Mekanik ventilasyon ve NIV sırasında nebülizasyon ve nemlendirme
Bahar Keleş

Kısıtlı damar yolundan çoklu ilaç infüzyonları
Neşe Kaplan

15:30-16:00 UYDU SEMPOZYUMU UYDU SEMPOZYUMU  
16.00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30

KISA ve ÖZ: SEPSİS

Oturum Başkanları:

Hasan Ağın, Özden Özgür Horoz

Hemodinamik monitörizasyon
Etem Pişkin

Akılcı inotrop ve vazoaktif ilaç seçimi
Resul Yılmaz

Steroid
Ener Çağrı Dinleyici

Plazmaferez
Esra Şevketoğlu

Renal replasman / diyaliz
Nurettin Onur Kutlu

ECMO
Tanıl Kendirli


KISA ve ÖZ: ACİL SERVİSTE KIRMIZI BAYRAKLAR

Oturum Başkanları:
Adnan Öztürk, Gülçin Bozlu

Baş ağrısı
Nilden Tuygun

Senkop
Metin Uysalol

Göğüs ağrısı
Nilgün Erkek

Aksama
Mehmet Aslan

Karın ağrısı
Sabiha Şahin

Huzursuz süt çocuğu
Hurşit Apa

UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları:
Gülden Çölkuşu, Suzan Celiloğlu

Acilde göçmen çocuklarda yaşanan hemşirelik boyutundan sıkıntılar
Semiha Ün Ateş

Bakımda davranış geliştirme modelleri
Emine Kol

17:30-18:30 TARTIŞMALI POSTER

1-10
Ayşe Berna Anıl, Nazik Aşılıoğlu Yener

11-20
Demet Demirkol, Nilüfer Yalındağ Öztürk

21-30
Bülent Karapınar, Başak Nur Akyıldız
TARTIŞMALI POSTER

1-10
Okşan Derinöz Güleryüz, Deniz Tekin

11-20
Durgül Yılmaz, Murat Anıl

21-30
Nilden Tuygun, Sabiha Şahin
TARTIŞMALI POSTER

Gönül Temel
Gamze Varlı
SAAT SALON A - (Yoğun Bakım) SALON B - (Acil) SALON C - (Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği)
08:30-09:30

KRİTİK HASTADA BESLENME

Oturum Başkanları:
Halit Çam, Resul Yılmaz

Enteral ve parenteral nütrisyon tedavisinde zamanlama
Dinçer Yıldızdaş

Enteral beslenme izleminde dikkat edilecek konular
Hasan Ağın

Parenteral beslenme izleminde dikkat edilecek konular
Ali Ertuğ Arslanköylü

DR. SUAT BİÇER OTURUMU
ZEHİRLENMELERDE İPUÇLARI

Oturum Başkanı:
Sabiha Şahin, Hurşit Apa

Dünyada ve Türkiye'de çocukluk çağı zehirlenmelerinde son durum
Durgül Yılmaz

Zehirlenmelerde EKG ve radyolojik tetkiklerin kullanılması
Metin Uysalol

Acil serviste madde kullanma şüphesi olan hastalara yaklaşım
Murat Anıl

UZMANINA DANIŞALIM

Oturum Başkanları:
Semiha Ün Ateş, Mücella Arı

Acilde triaj
Sema Kaplan

Acilde immunsupresif hasta yönetimi ve İzolasyon
Nebahat Ayten

Organ naklinde hemşirelik izlemi
İlkay Memiş

09:30-10:30

MEKANİK VENTİLASYON

Oturum Başkanları:
Tanıl Kendirli, Süleyman Bayraktar

Pulmoner kontüzyonda
Etem Pişkin

İntraabdominal basınç artışında
Özden Özgür Horoz

Kafaiçi basınç artışında
Başak Nur Akyıldız

DR. MURAT DERBENT OTURUMU SOLUNUM SIKINTISI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları:
Hayri Levent Yılmaz, Tanju Çelik

Noninvazif ventilasyon yöntemleri
Okşan Derinöz Güleryüz

Zor havayoluna yaklaşım
Özlem Tekşam

Medikal tedavi Yaklaşımları
Gülser Esen Besli

   

OLGU ÖRNEKLERİYLE ACİL VE YOĞUN BAKIM

Oturum Başkanları:
Bahar Keleş, Gönül Temel, Nurettin Onur Kutlu

Acilde deliryuma yaklaşım
Sema Tutuş Yılmaz

Yoğun bakımda zor sedasyon ve kısıtlılıklar
Döne Aksu

10.30-11:00 KAHVE ARASI    
11:00-12:00 ORTAK OTURUM (Kahoot) 
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME  
Hazırlayanlar:
Esra Şevketoğlu, Gülser Esen Besli   
12:00-12:15  KAPANIŞ
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:30 YETERLİLİK SINAVI

KURSLAR

Salon A

Olgularla Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu
Başkanlar: Agop Çıtak, Özlem Tekşam

08:45-09:00
Kayıt ve Hoş geldiniz
09:00-09:45
Çocuk acil hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım
09:45-10:30
Şok tanı ve tedavisi
10:30-11:00
Kahve Arası
11:00-11:30
İntrakranial basınç artışı ve tedavisi
11:30-12:00
Olgularla sıvı ve elektrolit tedavisi
12:00-12:30
Akut karın ağrısına yaklaşım
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00
Solunum sıkıntısı olan çocuğa yaklaşım
14.00-14.30
Nöbeti olan hastaya yaklaşım ve Status Epileptikus tedavisi
14.30-15.00
Çoklu travmalı hastaya yaklaşım
15:00-15:30
Kahve Arası
15:30-16:15
Çocuklarda analjezi ve sedasyon
16:15-17:00
Sık rastlanılan zehirlenmeler
17:00-17:45
Olgularla çocuk acil ve yoğun bakım
17:45-18:00
Kursun değerlendirilmesi - Kapanış

Salon B

Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon Kursu
Başkanlar: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş

08:45-09:00
Kayıt ve Hoş geldiniz
09:00-09:30
Solunum yetmezliği ve Non-İnvazif - İnvazif Mekanik Ventilasyon endikasyonları
09:30-10:00
Yüksek akışlı nazal oksijen
10:00-10:30
NIV uygulamalarında hangi cihaz, hangi maske, hangi mod?
10:30-11:00
Kahve Arası
11:00-11:30
İnvazif mekanik ventilasyon modları ve başlangıç ayarları
11:30-12:30
Pratik Uygulamalar
Grup 1: Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Uygulaması: Etem Pişkin, Ayşe Gültekingil, Halise Akça
Grup-2: Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon Uygulaması: Nazik Aşılıoğlu Yener, Fatih Aygün
Grup-3: İnvazif Mekanik Ventilasyon modları ve başlangıç ayarları: Süleyman Bayraktar, Resul Yılmaz, Selman Kesici
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00
Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon sırasında monitorizasyon
14:00-14:30
Restriktif akciğer hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
14:30-15:00
Obstruktif akciğer hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon
15:00-15:30
Kahve Arası
15:30-16:00
Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon sırasında sedasyon ve analjezi
16:00-16:30
Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyondan ayırma
16:30-17:00
Yüksek frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon
17:00-18:00
Pratik Uygulamalar
Grup 1: Restriktif akciğer hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon: Nurettin Onur Kutlu, Neslihan Zengin
Grup-2: Obstruktif akciğer hastalığında Non-İnvazif ve İnvazif Mekanik Ventilasyon: Bülent Karapınar, Ayhan Yaman
Grup-3: Yüksek Frekanslı Ossilatuvar Ventilasyon: Dinçer Yıldızdaş, Ercüment Petmezci

Salon D

Kritik Hasta Çocuklarda Yatakbaşı Ultrasonografi Kursu
Başkanlar: Hayri Levent Yılmaz, Oğuz Dursun

08:45-09:00
Kayıt ve Hoş geldiniz
09:00-09:30
Ultrasonografi cihazı: Tanım, teknik özellikler, çalışma ilkeleri ve artefaktlar
09:30-10:00
Akciğer ultrasonografisi: Plevral efüzyon, pnömotoraks, parankim bulgularının değerlendirilmesi
10:00-10:30
İntestinal USG: Çocukluk çağı cerrahi hastalıkların değerlendirilmesi, akut batın protokolü
10:30-11:00
Kahve Arası
11:00-11:30
Abdominal USG: hepatobiliyer ve genitoüriner sistem
11:30-12:30
E-FAST: Acil serviste bir travma hastasının akut değerlendirmesi sırasındaki basamaklar
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00
Pratik: 1 - Akciğer USG
14:00-14:30
Pratik: 2 - E-FAST
14:30-15:00
Ekokardiyografi :Kalbin dört boşluk değerlendirilmesi, anatomi ve işlevler (Ejeksiyon fraksiyonu değerlendirmesi ve kardiyak debi ölçümü), Vena Cava İnferior çap değişimi ölçümü, perikardiyal efüzyon
15:00-15:30
Kahve Arası
15:30-16:00
Vasküler USG: Kateter yerleştirilmesi, venöz tromboz, arter trombozu, kateter ucu trombüs değerlendirmesi
16:00-16:30
Pratik: 1 – Ekokardiyografi
16:30-17:00
Pratik: 2 – Vasküler
17:00-17:15
Kursun değerlendirilmesi - Kapanış

Salon E

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
Başkanlar: Filiz Pekgökçen, Perihan Aydın

08:45-09:00
Kayıt ve Hoş geldiniz
09:00-09:30
İleri yaşam destek uygulamaları
09:30-10:00
Şok tanınması ve tedavisi
10:00-10:30
Ritim bozuklukları (EKG tanıma)
10:30-11:00
Kahve Arası
11:00-11:30
Yüksek riskli ilaçlar ve geçimlilik düzeyi
11:30-12:00
Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon uygulamaları
12:00-12:30
İnvazif ve Non-invazif Monitörizasyon
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00
Acilde status epileptikus
14:00-14:30
Yoğun bakımda status epileptikus
14:30-16:00
PRATİKLER
İleri yaşam desteği: Sema Kaplan
Ritm değerlendirmesi: Semiha Ün Ateş
NİV uygulamaları: Ebru Melek Benligül
16:00-16:15
Kursun değerlendirilmesi - Kapanış

Salon C

Renal Replasman Tedavileri Kursu
Başkanlar: Demet Demirkol, Tanıl Kendirli

First come, first serve – max 10- 12 delegates per station

09:00-09:05
Welcome and Plan for the Day
09:05-09:40
CRRT Choice of Modality, Prescription and Common Errors
09:40 - 10:20
Anticoagulation
10:20-10:45
Current Controversies in Delivery of CRRT in Children and How We Aim to Address
10:45 - 11:00
COFFEE
11:00-11:25
Prescription for CRRT for a Child with Septic Shock
11:25-11:45
Prescription for CRRT in a Newborn and Infant with Inborn Errors of Metabolism
11:45 - 11:55
Cardio Renal Syndrome
11:55 - 12:15
CRRT on ECMO
12:15 - 12:35
AKI in Liver Disease – Is Everything Hepatorenal Syndrome?
12:35 - 13:30
LUNCH
13:30 - 13:50
CRRT and other Liver Assist Devices in Liver Disease
13:50 - 14:20
Pharmacotherapy in Patients with AKI/CRRT
14:20 - 14:30
COFFEE
14:30 - 17:30
Session: AKI and CRRT
Stations - 30 minutes each
CRRT – Setting up, access, membranes, anticoagulation Başak Nur Akyıldız / Güntülü Şık
CRRT-ECMO Zaccaria Ricci / Tanıl Kendirli
Plasmapheresis - Setting up Ayşe Akcan Arıkan / Yusuf Sarı
Case base discussion - Septic shock Akash Deep / Nilüfer Yalındağ Öztürk
CRRT - Troubleshooting Demet Demirkol / Çağlar Ödek

KONGRE MERKEZİSusesi Luxury Resort
İskele Mevkii
07450 - Belek Antalya

Susesi Luxury Resort ailesi olarak  “Tutkuyla yapılan her iş karşılığını alır” mentalitesi ile hareket etmekteyiz. Her yeni güne başladığımızda konuklarımıza kusursuz hizmetler sunmak için hazırlanıp, sunduğumuz her hizmetin ise akıllarda yer etmesi için çalışmaktayız.

*Otel detayları için fotoğraflara tıklayabilirsiniz.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT KONAKLAMA FORMU

Kayıt Bilgileri

Kayıt Ücretleri 1 Eylül 2019 ve Öncesi 1 Eylül 2019 Sonrası
Uzman 935 TL 965 TL
Asistan - Hemşire 815 TL 845 TL
Refakatçi 400 TL 425 TL
Firma Temsilcisi 815 TL 845 TL

 • Kayıt ücretlerinde KDV dahil değildir. KDV oranı %18’dir.
 • Kongre genel alanları ve bilimsel toplantılara katılım için konuşmacı, uzman, asistan ve firma temsilcilerinin kayıt yaptırması zorunludur. Kayıt ücretine bilimsel aktivitelere katılım, yaka kartı, yaka kartı programı, katılım sertifikası ve kongre çantası dahildir.
 • Konaklama rezervasyonunu organizasyon sekreteryası aracılığı ile almayan yada kongreye konaklamasız katılım gösterecek katılımcılar için kayıt ücretleri dışında, 4 gün için 1.750TL + KDV dış katılım bedeli ödemeleri gerekmektedir. Dış katılımcı ücretine 09:00-18:00 saatleri arasında otel konseptinde sunulan yiyecek- içecek hizmetleri dahildir.
 • Topkon Turizm ve Etkinlik Hizmetleri, doğması muhtemel vergi, harç, rusum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.


Kurs Bilgileri

Kurs Ücretleri 1 Eylül 2019 ve Öncesi 1 Eylül 2019 Sonrası
Uzman 590 TL 625 TL
Asistan - Hemşire 455 TL 485 TL

 • Kurs kayıt ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.

 

Konaklama Bilgileri

3 GECE PAKET
  1 Eylül 2019 ve Öncesi 1 Eylül 2019 Sonrası
Tek Kişilik Oda 4.880 TL 4.975 TL
İki Kişilik Odada Kişi Başı 3.600 TL 3.650 TL

 • Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.
 • Yukarıdaki ücretlere 2-5 Ekim 2018 tarihleri arasında 3 gece herşey dahil konaklama, kahve molaları, öğle yemekleri ve akşam yemekleri dahildir.


4 GECE PAKET
  1 Eylül 2019 ve Öncesi 1 Eylül 2019 Sonrası
Tek Kişilik Oda 6.500 TL 6.650 TL
İki Kişilik Odada Kişi Başı 4.800 TL 4.900 TL

 • Konaklama ücretlerine % 8 KDV ilave edilecektir.
 •  Yukarıdaki ücretlere 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında 4 gece herşey dahil konaklama, kahve molaları, öğle yemekleri ve akşam yemekleri dahildir.


Transfer Bilgileri

 • Transferler özel binek araçları kapsamamakla birlikte, otel - havaalanı arası 2 Ekim tarihinde geliş, 5 Ekim tarihinde dönüş olmak üzere gerçekleşecek transfer talepleri için kişi başı çift yön transfer ücreti ise 550 TL + %18 Kdv’dir.
 • Bu tarihler dışında tabep edilmesi durumunda tek yön 400 TL + %18 Kdv’dir. Özel transfer talepleriniz ile ilgili organizasyon sekreteryası ile irtibat kurulması önemle rica olunur.


Kayıt - Konaklama İptal Şartları

 • Tüm iptal başvurularının Topkon Kongre ve Etkinlik Hizmetleri’ne yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
 • 1 Haziran 2019 tarihine kadar yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç geri ödeme yapılacaktır.
 • 1 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılacak olan iptallerde geri ödeme yapılmayacaktır.

Kayıt-Konaklama ve Sponsorluk Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

HESAP ADI TOPKON TURİSTİK HİZ. YAT İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BANKA ADI İŞ BANKASI
ŞUBE KADIKÖY RIHTIM TİCARİ ŞUBESİ (1394)
TL IBAN NO TR76 0006 4000 0011 3940 0081 76
TL HESAP NO 0008176
SWIFT KODU ISBKTRIS

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son gönderim tarihi: 9 Eylül 2019

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  Örn: Mehmet Yılmaz
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx  XXX xxxx xxxx
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Metin içinde kurum bilgisine yer vermeyiniz.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
  Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
  Tel: (0216) 410 44 14
  Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.


Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden (Tel: 0216 410 44 14) bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
Poster olarak kabul edilecek özetlerinin tam metinleri (e-poster) ilgili dönemde internet üzerinden online olarak aşağıdaki şekilde toplanacaktır.

E-POSTER SUNUMLAR

1. Posterinizde yer alacak tüm metin ve öğeleri bilgisayarınızda hazır bulundurunuz. (Tam metin, resim, tablo ve şekiller)
2. Bildiri gönderirken kullandığınız abstractModule™ hesabınızla sisteme giriniz.
3. Sol sütundaki "Bildirilerim" butonuna tıklayınız. Buradan tüm bildirilerinize ulaşabileceksiniz.
4. Poster olarak kabul edilen bildiri özet/ler/inizin altında bulunan “Tam Metin / Poster Yükle” tuşuna basınız.
5. Açılan ekranda posterinizde bulunan ilgili bölümleri tıklayarak poster bölümlerini ilgili yerlere “kopyala-yapıştır” yapınız; varsa figür ve tablolarınızı ekleyiniz ve kaydediniz. 
6. “Ön izleme” tuşu ile posterinizi kontrol ediniz.
7. Herhangi bir eksik - yanlış kalmadığından emin olunca “Onayla” tuşuna basınız.
8. Posteriniz kongre merkezinde kongre süresince aktif olacak bilgisayarlarda “elektronik poster oynatıcısı” ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.

SÖZEL SUNUMLAR

Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;
1. Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
2. Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
3. Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
4. Slaytların Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.


İLETİŞİM

Bilimsel Sekreterya

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Adres
Gürhan Sok. No:7/C 35320 Narlıdere / İzmir

Organizasyon Sekreteryası

Topkon Kongre ve Etkinlik Hizmetleri
Adres
Zühtü Paşa Mah. Rıfat Bey Sokak No:24 PK. 34724
Kalamış-Kadıköy / İSTANBUL
Tel
+90 216 330 90 20
Faks
+90 216 330 90 05